Ikihyvä Päijät-Häme 2002-2011

KarttaIkihyvä Päijät-Häme

Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeessa on kymmenen vuoden ajan edistetty ikääntyvän väestön terveyttä ja hyvinvointia tutkijoiden ja paikallisten toimijoiden monitieteisenä ja moniammatillisena yhteistyönä.
Ikihyvä on rakentunut kahdesta tutkimuslinjasta: kehittämisinterventioista, joiden tavoitteena on ollut kehittää ja juurruttaa uusia terveyden edistämisen toimintatapoja, sekä seurantatutkimuksesta, jossa on kerätty samoilta ihmisiltä tietoa ikääntymisestä eri elämänvaiheissa vuosina 2002-2012.

Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen tuloksia 2002-2012. Toimittaneet
Ilkka Haapola, Antti Karisto ja Mikael Fogelholm. PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN JULKAISUJA 72, 2013.
Julkaisu pdf-muodossa

Hankkeen tiedotus- ja keskustelufoorumi Ikihyväblogi >>

Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus, perusraportti 2008
Perusraportti 2008 (pdf.)
Raportissa esitellään 15 kirjoittajan voimin Ikihyvä-seurantatutkimuksen kolmannen tiedonkeruuvaiheen tuloksia vuodelta 2008 sekä tutkittavien elämässä kuuden ensimmäisen seurantavuoden aikana tapahtuneita muutoksia.

Ikääntyneiden sosiaalisen toimintakyvyn arviointi. Kuvaus kehittämisprosessista ja arviointimallista. Marjaana Seppänen, Mika Simonen ja Raisa Valve

Ikihyvässä kehitetään toimintamalli ikääntyvien toimintakyvyn arviointiin ja edistämiseen.

Lue ennaltaehkäisyn kehittämisestä Päijät-Hämeen terveydenhuollossa. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 68/2008. (pdf.)

Lue Ikääntyvien päijäthämäläisten terveydestä ja hyvinvoinnista vuonna 2005 Ikihyvä Päijät-Häme –tutkimus, perusraportti 2005.

Lue Ikihyvästä Kansanterveyslaitoksen Kansanterveys-verkkolehdestä (.pdf)

 

 

Helsingin yliopistoVipuvoimaa EUEuroopan Unioni Euroopan aluekehitysrahasto