Referenssit

Tutustu hankeosaamiseemme.

Valitse hakuehdot   Ohje

Sanahaku:
Ala:
Toteuttava yksikkö:
Aika:
Toimintamuoto:
Laajuus
Rahoittajat:

Hankkeen tiedot

Nimi: Sosiaaligerontologian professuuri
Toimintamuodot: kehittäminen, tutkimus
Alat: Hyvinvointi
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusaika: 1.8.2008 - 31.12.2013
Toteuttava yksikkö: Lahti
Palmenian vastuu: koordinaattori
Laajuus: kotimainen
Kuvaus: Sosiaaligerontologian professuurihanke on jatkoa professori Antti Kariston vuosina 2002 - 2006 hoitamalle sosiaaligerontologian viisivuotiselle professuurille. Projektin tarkoituksena on aiemman professuurin jatkaminen ja muuttaminen Päijät-Häme -painotteiseksi. Projektin tavoitteeksi on asetettu alueella tapahtuvan huippututkimuksen kehittäminen sekä edellytysten luominen monipuoliselle koulutukselle ja tutkimukselle.
Yhteistyökumppanit: Päijät-Hämeen liitto, HY/yhteiskuntapolitiikan laitos
Tiedustelut: Kehittämispäällikkö Raisa Valve
p. (09) 191 20235
f. (09) 191 20298
raisa.valve@helsinki.fi


Osastosihteeri Pirkko Hyvönen
p. (09) 191 20269
f. (09) 191 20298
pirkko.hyvonen@helsinki.fi
Rahoittaja: EU:n rakennerahastot, maakunnat
Avainsanat: hyvinvointi, ikääntyminen, gerontologia, elintavat
VipuvoimaaEu, aluekehitysrahasto